РУМЕН РАДЕВ С Факти За ПОТРЕСАВАЩАТА ИСТИНА За СЪСТОЯНИЕТО НА ДЪРЖАВАТА
Днес, 06 август 2020 г., Президентът Румен Радев публикува на живо Представяне на първата част от проекта за Национален стратегически документ,
разработен от Стратегическия съвет към държавния глава.
Този документ представлява е своеобразен Анализ на фактическото състояние на държавата ни,подкрепен с факти и документи.
Умишлено изрязахме встъпителните думи на Радев – пълното излъчено на живо предаване може да изгледате в отделно видео,
в края на статията. Вижте в първото Видео ПОТРЕСАВАЩАТА ИСТИНА За СЪСТОЯНИЕТО НА ДЪРЖАВАТА – със сухи ФАКТИ

Президентът РУМЕН РАДЕВ С Факти За ПОТРЕСАВАЩАТА ИСТИНА За СЪСТОЯНИЕТО НА ДЪРЖАВАТА
Президентът РУМЕН РАДЕВ С Факти За ПОТРЕСАВАЩАТА ИСТИНА За СЪСТОЯНИЕТО НА ДЪРЖАВАТА

Ако желаете да изгледате пълното предаване, излъчено на живо, може да го направите като отворите следващото Видео:

Президентът РУМЕН РАДЕВ С Факти За ПОТРЕСАВАЩАТА ИСТИНА За СЪСТОЯНИЕТО НА ДЪРЖАВАТА
Президентът РУМЕН РАДЕВ С Факти За ПОТРЕСАВАЩАТА ИСТИНА За СЪСТОЯНИЕТО НА ДЪРЖАВАТА

Източник: Фейсбук

 

Ето част от фактите, изнесени на това представяне на Документа:

Фактите и изводите, предложени в приетия от  Правителството, през месец Май, 2019 г., анализ на социално-икономическото развитие на страната ни след присъединяването й към Европейския Съюз. В Анализа са използвани данни до 2019 г., но и по-новата информация потвърждава, за съжаление, утвърдените негативни тенденции. На този етап ще се придържаме именно към официално потвърдените от Правителството данни и факти – в сайта на Министерството на Финансите са достъпни тези документи.

И така, какво говорят фактите от Анализа, приет от българското Правителство:

– най-тъжното – Смъртността – страната ни е с най-висока смъртност в Европейския Съюз, при влошаване на показателя през последните 10 години !

Здравеопазването – по данни на Европейската Комисия, разходите за здравеопазване в страната ни изостават значително от средните за Европейския Съюз, а съпоставени на глава от населението, определят на България 26-то място в ЕС.

– Фактите за Образованието – по обем на държавните разходи за образование сме предпоследни в ЕС. Но, още по-лошо е, че се влошава качеството на образованието. В изследването на Световния Икономически Форум, България е на 83-то място в света и на 26-то място в Европейския Съюз по показателя качество на образователната система. За последните 10 години страната ни влошава представянето си с 19 позиции !

Бедност – въпреки икономическото оживление и ръст през последните години, бедността продължава да нараства ! През 2019 г. делът на хората, застрашени от бедност и социално изключване у нас е почти 1/3, тоест, 32,5 %  ! Това означава около 2 300 000 души ! В тежки материални лишения живее всеки 5-ти българин. Паричната бедност сред безработните е около 5 пъти по-висока, отколкото при наетите, работещите. По данни на Министерството на Финансите от юли 2018 г. 3/4 от българските работници и служители получават под 1000 лв брутна заплата, а над 1/4 са работещите с възнаграждение до 450 лв бруто ! Бедността сред работещите е значителна = 10 %. Разликата между доходите на най-бедните и най-богатите 20 % от домакинствата е над 8 пъти, при средно 5 пъти в ЕС !

По отношение на бизнес среда пак сме на опашките в класациите в ЕС и в света !

По отношение качество на институциите в страната ни – те остават пречка за развитие на конкурентноспособността – по този показател сме на последното място в ЕС и на 107-то място в света !

По темата Корупция и Върховенство на Правото – пак на последно място в Европейския Съюз !

Нацията ни застарява с критични стойности !

(ОБЩО - 16, Днес - 1)